9 listopad 2020

PUCCY POLICJANCI APELUJĄ O PRZESTRZEGANIE NOWYCH OGRANICZEŃ

fot. KPP w Pucku
Każdego dnia policjanci z puckiej komendy prowadzą wzmożone działania poświęcone walce z Covid-19. Funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego codziennie sprawdzają jak mieszkańcy i osoby przebywające na terenie powiatu puckiego stosują się do wprowadzonych obostrzeń. Apelujemy! Bądźmy odpowiedzialni i stosujmy się do przepisów sanitarnych.
REKLAMA

Z uwagi na wzrost liczby zachorowań na Covid-19 cały kraj znajduje się w obszarze czerwonym i w każdym z powiatów obowiązują takie same obostrzenia. Każdego dnia puccy policjanci prowadzą wzmożone działania, których celem jest zaniechanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kwestię zasłaniania ust i noisa i zachowania dystansu. Celem policyjnych działań jest też wzrost świadomości na temat panującego zagrożenia. Dzielnicowi, policjanci prewencji, ruchu drogowego i kryminalni sprawdzają, jak mieszkańcy powiatu puckiego i osoby stosują do wprowadzonych obostrzeń. Policyjne kontrole można spotkać na deptakach, w środkach komunikacji publicznej czy też w placówkach handlowych.

Mundurowi przypominają, że nowe ograniczenia obowiązują wszystkich mieszkańców powiatu puckiego bez wyjątków. W związku z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami Puccy mundurowi będą stosować zasadę ,, zero tolerancji’’. W przypadku braku maseczki w miejscu publicznym policjanci będą nakładać mandat karny do pięciuset złotych. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego wniosek o ukaranie będzie kierowany do sądu.

Funkcjonariusze apelują do sprawców wykroczeń, aby przestrzegali obowiązujących obostrzeń i przypominają, że wprowadzony reżim sanitarny ma na celu ochronę naszego życia i zdrowia, a obowiązek walki z koronawirusem ciąży na każdym z nas. Prowadząc działania na rzecz walki z Covid-19 puccy policjanci, w tym zwłaszcza dzielnicowi, codziennie kontrolują również osoby objęte kwarantanną, których liczba rośnie każdego dnia. Oprócz sprawdzenia, czy osoby te przebywają w miejscu kwarantanny i ustalenia, czy mają jakieś potrzeby, funkcjonariusze przypominają im również o obowiązku korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa”.

 

Policjanci przypominają też, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa zostają przedłużone, a od 7 listopada zostały wprowadzone nowe ograniczenia.

Zasady obowiązują również osoby biorące udział w protestach i od nich będą wyciągane wszelkie konsekwencje prawne związane z łamaniem przepisów prawa.

 

NOWE ZASADY I OGRANICZENIA

Edukacja

Od poniedziałku, 9 listopada uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego kontynuują naukę zdalną. Zasady będą obowiązywały do 29 listopada 2020 r.

Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Wydarzenia sportowe

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Obowiązuje do: 29 listopada

Wydarzenia kulturalne

Zamknięte zostają placówki kultury, w tym m.in. teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury. Nowe zasady obowiązują od 7 listopada do 29 listopada 2020 r.

Do 6 listopada obowiązują dotychczasowe ograniczenia:

Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 m odległości. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Gastronomia

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

  • Restauracje hotelowe
    Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

Obowiązuje do: 29 listopada

Działalność hotelarska

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele są dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej. Nowe zasady obowiązują od 7 listopada do 29 listopada 2020 r.

Aquaparki i baseny

Zawieszenie działalności.
Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Obowiązuje do: 29 listopada

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Zawieszenie działalności.

Obowiązuje do: 29 listopada

Siłownie, centra i kluby fitness

Zawieszenie działalności.

Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Obowiązuje do: 29 listopada

Kina

Zamknięte zostają placówki kultury, w tym m.in. teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury. Nowe zasady obowiązują od 7 listopada do 29 listopada 2020 r.

Do 6 listopada obowiązują dotychczasowe ograniczenia:

Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 m odległości. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Obowiązuje do: 29 listopada

Zgromadzenia publiczne

Istnieje możliwość organizowania zgromadzeń publicznych do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie oraz zakrywać usta i nos.

Obowiązuje do: 29 listopada

Kościoły

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit - 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Nowe zasady obowiązują od 7 listopada do 29 listopada 2020 r.

Do 6 listopada obowiązują dotychczasowe ograniczenia:

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

Obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

Obowiązuje do: 29 listopada

Transport zbiorowy

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązuje do: 29 listopada

Maski

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Handel

Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;

Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – obowiązuje od 7 listopada do 29 listopada.

Do 6 listopada obowiązują dotychczasowe ograniczenia:

sklepy o powierzchni do 100m2 – 5 osób na jedną kasę, sklepy o powierzchni powyżej 100m2 – 1 osoba na 15m2

Kluby nocne i dyskoteki, szkoły tańca, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych

Zawieszenie działalności.

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do: 29 listopada

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Obowiązuje do: 29 listopada

Przemieszczanie się osób

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje dzieci i młodzież do 16. roku życia musi przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Obowiązuje do: 29 listopada

  • Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
- wykonywaniem czynności zawodowych,
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 

Informacje na temat obowiązujących przepisów znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Pucku